Ochrona Środowiska

Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój należy do najważniejszych wyzwań społeczeństwa, gospodarki a także branży transportowej. Naszym priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska jest stworzenie organizacji, która w każdej sferze działalności bierze pod uwagę aspekty ekologiczne. Optymalizujemy koszty prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska.

Działalność na rzecz środowiska:

  • Stawiamy na pojazdy o niskiej emisji spalin i niskim zużyciu paliw, – obecnie w naszym standardzie są pojazdy spełniające normy Euro 5.
  • Dzięki w wdrożeniu systemy telematyki maksymalnie   zoptymalizowaliśmy planowanie transportów
  • Optymalizacja planowania transportu – nasze pojazdy są dysponowane tak aby unikać pustych przebiegów w tzw. Ruchu okrężnym
  • Zaopatrując nasze biuro, preferujemy produkty i usługi przyjazne środowisku
  • Współpracujemy z podwykonawcami działającymi zgodnie z zasadami ochrony środowiska
  • Redukujemy odpady i segregujemy śmieci
  • Przestrzegamy  wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska