Kontakt

Siedziba firmy:

Max Laufer Sp. z o.o.
81-323 Gdynia
Ul. Morska 59

Tel (+48 58) 621 50 60
Tel/fax (+48 58) 627 40 60
Email: office@maxlaufer.com.pl

Księgowość
Tel (+48 58) 669 85 35
Email: magdalena.przytarska@maxlaufer.com.pl

Spedycja:
Tel (+48 58) 627 40 60
Tel (+48 58) 621 50 60
office@maxlaufer.com.pl

KRS 0000074678 Sad Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50000 PLN NIP 958-11-98-450
REGON 191485489